• slider image 153
:::

新興科技-taibit Vr、學生分享心得、108課綱與科技領域、3D列印教學應用

【課程時段】

2018-04-22 下午

【地點】

人208

課程介紹 課程介紹


新興科技-taibit Vr      姚述勤老師 (1小時)
       學生分享心得       黃韋誠 汪文杰
‎ 108課綱與科技領域    柯尚彬老師
(1小時)
3D列印教學應用          林家賢老師(1小時)

  •  
    1) 科技領域課程綱要及手冊導讀1070309柯尚彬.ppt

學員準備事項 學員準備事項

:::

夢N研習報名

  • 夢的N次方-研習報名
  • (請先登入報名系統)
  • 報名系統操作說明
  • 登入報名系統
  • 課程許願、回饋留言板